Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordredetaljer
Womsafe Trygg Familj
Tillsvidare Prenumeration 249kr/pers/mån Minsta tid 12 månader

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Versjon 1.0

Womsafe Prenumeration, Betal och Användarvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor för köp av tjänst och produkter, beställning av tjänster och utbildningar, medlemskap, registrering etc (”Villkoren”) gäller när du som kund, nedan (”Kunden” ”du” eller ”dig”) gör en beställning via Womsafe.se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan Kunden och Womsafe Sverige (Akab ab), organisations nr [556922 - 5195], nedan (”Womsafe” ”bolaget” ”företaget” ”vi” eller ”oss”). Kontaktuppgifter och övrig information om oss hittar du på Sajten. Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel på Sajten, t.ex. felaktiga priser samt prisjusteringar (t.ex. till följd av ändrade priser från samarbetsparter). Vi har rätt att korrigera eventuella fel och kan när som helst ändra eller uppdatera informationen. Eventuella korrigeringar eller uppdateringar annonseras på Sajten eller direkt till kund.
Sajten och dess innehåll ägs av oss eller våra licensgivare. Informationen är skyddad bland annat genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan att vi först skriftligen godkänt detta.
Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss.

Avtal och beställning

För att kunna ingå ett avtal eller genomföra någon form av beställning eller köp av våra tjänster och produkter, nedan (”Tjänster” ”avtal” ”köp” ”bokning” ”medlemskap”) måste du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder du dig att följa dem i dess helhet. Vidare godkänner och bekräftar du att du tagit del av informationen om personuppgifter och godkänt användningen av cookies och våra andra villkor.
Till tjänsterna och utbildningarna tillkommer också specifika villkor, för den specifika tjänst som kunden har köpt eller anmält sig till. Det kan vara villkor som exempel: bokningsvillkor, regler, företagsvillkor, speciella kampanjer etc. Dessa villkor, kampanjer, regler etc. framkommer tydligt i erbjudandet vid köp och gäller som tillägg till dessa villkor.

Lagring av Personuppgifter

Genom undertecknande av Beställningen eller medlemskap är Kunden införstådd med, och samtycker till att personuppgifter om Kunden som lämnas i samband med tecknandet av köpet/avtalet och som genereras under Abonnemanget eller som på annat sätt insamlas av Företaget, kommer att behandlas av Företaget. Personuppgifter som insamlas och behandlas innefattar framförallt namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, köp- och servicehistorik, andra åtgärder inom Abonnemanget samt behov av kommunikation. Kunden samtycker till att personuppgifterna behandlas för följande ändamål: - För marknadsföringsändamål innefattande direktreklam via exempelvis e-post, SMS eller MMS. - För affärs- och produktutveckling, marknads- och kundanalyser samt utvärdering av tjänster och produkter. - För individuella erbjudanden, kundservice samt framtagande av avidentifierad kundstatistik. - För administration och fullgöres av avtalet.
Kundens samtycke innefattar också att insamlade personuppgifter enligt ovan kan delges, eller lämnas över till och behandlas av, andra bolag i Företagets samarbetskärna, företag som koncernen samarbetar med inom och utanför EU såsom exempelvis moderbolag och andra bolag inom dess koncern samt underleverantörer, betalningsförmedlare och myndigheter. Kunden har rätt att, på begäran, få information om behandlingen av sina personuppgifter.
En sådan begäran får göras en gång per år och kan göras skriftligen och undertecknas av Kunden. Kunden kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga eller som inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen rättas, blockeras eller raderas. Kunden har också rätt att återta sitt samtycke genom att meddela Företaget detta.

Tillsvidareprenumeration

Den vanligaste prenumerationsformen vilken innebär att prenumerationen varar en viss period enligt avtal och fortlöper sedan automatiskt med samma längd, periodvis, månadsvis eller annan överenskommen tid om Kunden inte själv säger upp prenumerationen senast 2 månader innan prenumerationens upphörande. Den avtalade tiden anges i köpet/beställningen av det enskilda köpet/avtalet. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
Företaget äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning eller annan form av misskötsel från kunden.
Vid utebliven betalning eller att kunden inte har medel på kontot vid betaldatum via betalkort skickas en påminnelse, alternativt att ett eller flera nya försök görs i förhållande till korttransaktion. Extra avgifter kan tillkomma vid påminnelser eller vid flera transaktionsförsök.
Företaget äger rätten att ta ut påminnelseavgift och inkassokostnader tills full utebliven betalning är erlagd till Företaget.
Återbetalning medges ej vid förtid uppsägning av prenumerationen. Om en betalning uteblir trots påminnelser under en pågående prenumeration med en minsta avtalad bindningstid så äger Företaget rätten att skicka en slutfaktura till kund med resterande belopp för avtalets tid.
Resterande betalning för avtalets tid stoppas endast vid dokumenterad alvarlig sjukdom och företaget har godkänt detta skriftligen.
Det görs då en aktuell avräkning för de produkter och utbildningar som kunden evt har mottagit och nyttjat fram till avräkningstillfället, och därtill administrativa kostnader som faktureras i sin helhet vid ett godkännande av prenumerationsstopp.

Tidsbestämd prenumeration

Prenumerationen varar under den period som är överenskommen och anges i samband med köp, orderbekräftelsen och/eller på prenumerationsfakturan. För att undvika avbrott i prenumerationen efter denna period, vänligen hör av dig till oss två veckor innan prenumerationen upphör att gälla.
Den avtalade tiden anges i köpet/beställningen av det enskilda köpet/avtalet. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
Företaget äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning eller annan form av misskötsel från kunden.
Vid utebliven betalning eller att kunden inte har medel på kontot vid betaldatum via betalkort skickas en påminnelse, alternativt att ett eller flera nya försök görs i förhållande till korttransaktion. Extra avgifter kan tillkomma vid påminnelser eller vid flera transaktionsförsök.
Företaget äger rätten att ta ut påminnelseavgift och inkassokostnader tills full utebliven betalning är erlagd till Företaget.
Återbetalning medges ej vid förtid uppsägning av prenumerationen.
Om en betalning uteblir trots påminnelser under en pågående prenumeration med en minsta avtalad bindningstid så äger Företaget rätten att skicka en slutfaktura till kund med resterande belopp för avtalets tid.
Resterande betalning för avtalets tid stoppas endast vid dokumenterad alvarlig sjukdom och företaget har godkänt detta skriftligen.
Det görs då en aktuell avräkning för de produkter och utbildningar som kunden evt har mottagit och nyttjat fram till avräkningstillfället, och därtill administrativa kostnader som faktureras i sin helhet vid ett godkännande av prenumerationsstopp.

Information om ångerrätt och transport

Om du köper en tjänst eller tecknar en prenumeration eller köper en eller flera utbildningar som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp.
Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit bekräftelse på ditt köp, eller registrerat dig som prenumerationskund.
Vid direktbokning av utbildningsplats gäller 14 dagar från din beställning eller köp av plats. På Konsumentverkets hemsida finns det en blankett som du kan använda dig av. Det går också bra att skriva till oss via mail eller vanlig post. Våra kontaktuppgifter finner du på vår sajt.
Ångerrätten skall vara Företaget tillhanda skriftligen inom 14 dagar. Vid ångerrätt skall alla produkter, som kunden evt har mottagit skickas tillbaka i obrutna förpackningar. Kunden betalar fraktkostnader och eventuella andra kostnader för återskickning av produktpaketet vid utnyttjande av ångerrätt. Företagets postadress finner du på vår sajt.
Eftersom våra produkter är nödvärnsprodukter och i många fall engångsprodukter, så gäller INTE ångerrätten för produktpaketet om transportlådan, transportpåsen eller liknande transportförpackning har öppnats av kund.
Visar produkten någon form av skada vid mottagning hos kund skall detta omgående rapporteras till företaget via kundservice, dock senast inom 48 h från mottagandet. Visar paketet någon form av transportskada vid mottagning eller uthämtning via ombud skall detta påtalas direkt till ombud på plats (dokumenteras) och sedan omgående rapporteras till företaget via kundservice.
Ta foto på skadan och återsänd paketet till Företaget. Företagets postadress finner du på vår sajt.

Priser, avgifter och betalning

Vid beställning av Tjänsten gäller de priser som anges i ditt avtal. Alla priser anges i svenska kronor.
Genom att genomföra en beställning på Sajten så får du möjlighet att göra ett val av betalsätt för ditt köp. Du förbinder dig samtidigt att betala i enlighet med det val av betalsätt som gjorts.
Du betalar din prenumeration i förskott. Vi äger rätt att ta ut faktureringsavgift, påminnelseavgift samt, vid utebliven betalning, debitera dröjsmålsränta från förfallodagen. En prenumeration kan betalas via faktura, PDF-faktura, autogiro, konto- eller kreditkort. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
Genom att teckna en prenumeration eller liknande med återkommande betalningar, och du väljer att betala med Kort, accepterar du därmed att din tjänst fortsätter att betalas löpande, genom att Företaget automatiskt genomför kortransaktioner från ditt konto vid varje angiven tidsperiod, utan krav på extra medgivande. Efter genomförd transaktion erhåller kunden ett kvitto eller bekräftelse på utförd transaktion via e-post.
Om giltighetstiden på ditt kort löper ut, blir spärrat eller på något annat sätt stoppar Företaget från att genomföra avtalad automatisk korttransaktion, har du själv ansvar för att uppdatera betalningsinformation med giltiga kortuppgifter. Uppgifterna kan uppdateras på mina sidor eller genom att kontakta oss.
Vid utebliven betalning på grund av att kundens betaluppgifter/kortuppgifter inte är uppdaterade har Företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift och sedvanliga kostnader enligt svensk lag.
Du kan betala för Tjänsten med de betalsätt som anges på Sajten. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det alternativ du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för beställningen. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten. Du kan alltid välja att ändra betalningsmetod via mina sidor eller genom att kontakta oss via kundservice. Den nya betalningsmetoden kommer sedan att ersätta alla tidigare betalningsarrangemang för alla följande betalningar.
Alla avvisade automatiska eller återkallade betalningar kan komma att medföra en administrativ avgift för dig enligt specifikation i vår prislista.

Vårdnadshavares samtycke och betalningsansvar

Om Kunden är under 18 år krävs att Kundens vårdnadshavare samtycker till att Kunden ingår avtal med Företaget. Vårdnadshavarna ska i sådana fall underteckna/godkänna samtycket på beställningen, via mail, telefon eller på annat påvisat sätt.
Respektive vårdnadshavare accepterar genom undertecknandet ett solidariskt betalningsansvar med Kunden för samtliga betalningar som ska utgå enligt Abonnemanget eller annat avtal.
Ändring och överlåtelse
Företaget har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring får verkan 30 dagar efter att ändringen publicerats på Företagets Sajt.
För Abonnemang som gäller med bindningstid får ändringen verkan först från det att bindningstiden upphört eller att ny bindningstid överenskommits. Ändringar som endast innebär smärre justeringar, förbättringar för Kunden eller som beror på nya eller ändrade författningar, myndighetsbeslut, ändrade skatter, avgifter eller liknande blir dock gällande även för Abonnemang med Bindningstid.
Företaget har rätt att överlåta Avtalet helt eller delvis till annat bolag i Företagets koncern. Företaget får även överlåta Avtal till tredje man om det finns befogad anledning att utgå ifrån att en sådan tredje man kan fullgöra samtliga förpliktelser enligt Avtalet. Företaget kan alltid överlåta sin rätt till betalning under Avtalets tid till tredje man. Vid överlåtelse ska Kunden alltid informeras. Kunden får inte överlåta Avtalet till annan part utan Företagets föregående skriftliga samtycke.

Övrigt

Om Företaget förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtal på grund av en omständighet utanför Företagets kontroll (force majeure) ska Företaget vara fri från ansvar under den tid som hindret kvarstår. Om hindret föreligger under längre tid än tre månader har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet. Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan uppsägning.
Företagets ansvar under Avtalet är begränsat till direkta skador som förorsakats av Företagets vårdslöshet.
Såväl Företaget som Kundens ansvar är begränsat till ett belopp om högst likvärdigt värde som abonnemangsavtalet i fråga, utöver eventuella dröjsmålsräntor, avgifter eller rättsliga kostnader.
Ansvarsbegränsningarna i denna punkt ska inte gälla om part har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt och på sådant sätt åskammat stor skada för motpart. Kundens eventuella anspråk mot Företaget med anledning av Avtal ska, för att kunna göras gällande, framställas till Företaget omgående men senast fem (5) dagar efter att Kunden fick kännedom om, eller borde ha fått kännedom om sådan omständighet, som ligger till grund för anspråket.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska gälla för detta Avtal.
Eventuell tvist mellan parterna i anledning av Avtal skall i första hand försöka lösas av parterna.
Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden om nämnden anser sig behörig och tvisten är lämplig för sådan prövning.
Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation och inte bindande för någon part. Ytterst avgörs en tvist av svensk allmän domstol.

Lukk